بافت و ساختمان خاک

نکات مهم در ارتباط با ساختمان و بافت خاک

دکتر الهام امیری
دکتر الهام امیری

دکتری فیزیک و حفاظت خاک

عضو هیئت علمی خوشه‌پروران زیست‌فناور
بافت و ساختمان خاک
دکتر الهام امیری
عضو هیئت علمی خوشه‌پروران زیست‌فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co

نکات مهم در ارتباط با ساختمان و بافت خاک

بافت خاک یکی از خصوصیات فیزیکی مهم خاک است که در اثر کشت و زرع و روشهای متداول در زراعت تغییری نخواهد داشت و در واقع از ویژگی های ثابت خاک می باشد. این درحالیست که ساختمان خاک به شکل و نوع قرارگیری ذرات و اجزای متشکله خاک، که منجر به تشکیل توده های خاکی به هم پیوسته ریز و درشت (خاکدانه ها) می شود، اشاره دارد. برای بهبود ساختمان خاک به موارد مهمی باید توجه کنید که از جمله آن ها افزایش جمعیت میکروبی خاک و جلوگیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی می باشد.

پرسش و پاسخ

  • بافت خاک چه تعریفی دارد؟

بافت خاک از خصوصیات فیزیکی مهم خاک است و شامل درصد نسبی ذرات تشکیل دهنده خاک با قطر کوچکتر از 2 میلی متر شامل رس، سیلت و شن است. همچنین بافت خاک از خصوصیاتی است که در اثر کشت و زرع و روش های متداول در زراعت تغییری نمی کند و از ویژگی های ثابت خاک محسوب می شود.

  • ساختمان خاک چیست؟

ساختمان خاک، شکل و نوع قرار گیری ذرات و اجزای تشکیل دهنده خاک است که منجر به تشکیل توده های خاکی پیوسته ریز و درشت یا همان خاکدانه می شوند. اتصال ذرات اصلی خاک و تشکیل ذرات ثانویه یا خاکدانه ها تحت تاثیر نحوه مدیریت زمین مانند عملیات زراعی و افزایش جمعیت بیولوژیکی خاک است و با این موارد تغییر می کند.

  • ساختمان خاک به چه صورت روی رشد گیاهان بخصوص ریشه تاثیر دارد؟

ساختمان خاک تعیین کننده تعداد و اندازه منافذ بین و درون خاکدانه ای است و روی ذخیره و قابلیت دسترسی عناصر غذایی برای ریشه و نفوذ و رشد ریشه گیاهان تاثیر قابل توجهی دارد. ساختمان خاک اثرات بافت بر مقدار و دسترسی رطوبت و تهویه خاک را اصلاح می کند. اندازه بزرگ خاکدانه ها باعث ایجاد فضای خالی بین آن ها می شود که بزرگتر از خلل و فرج بین ذرات رس، سیلت و شن داخل خاکدانه ها است.

  • چه اقداماتی به بهبود ساختمان خاک کمک می کند؟

موارد متعددی به بهبود ساختمان خاک کمک می کنند. یکی از این موارد شخم زدن بصورت سطحی می باشد. همچنین افزایش جمعیت میکروبی خاک، فعالیت بیولوژیکی خاک را افزایش می دهد و به اتصال ذرات خاک و تشکیل خاکدانه و بهبود ساختمان خاک کمک می کند. افزایش گوگرد نیز سبب تنظیم pH خاک و بهبود شرایط خاک و ساختمان خاک می شود.

بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *