اهمیت میزان بذر مصرفی و تاریخ کاشت گندم و جو

اهمیت میزان بذر مصرفی و تاریخ کاشت گندم و جو

دکتر آرمین اسکوئیان
دکتر آرمین اسکوئیان

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
اهمیت میزان بذر مصرفی و تاریخ کاشت گندم و جو
دکتر آرمین اسکوئیان
عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co

اهمیت میزان بذر مصرفی و تاریخ کاشت گندم و جو

گندم و جو دو گیاه بسیار مهم برای تامین نیاز غذایی در سراسر دنیا هستند. متاسفانه مدیریت مزرعه در بسیاری مناطق منجر به خلاهای عملکرد گندم و جو شده است و باید کشت صحیح به گونه ای باشد که راندمان عملکرد افزایش یابد. یکی از این خلاها رابطه میزان بذر مصرفی با تراکم است که باید با تاریخ کاشت درست در نظر گرفته شود. اگر کشت گندم و جو در تاریخی غیر از تاریخ صحیح صورت بگیرد باید میزان بذر مصرفی افزایش یابد تا عملکرد کم نشود. عدم کاشت بذر گندم و جو در تاریخ درست منجر به تغییر در مراحل رشدی شده و فاصله جوانه زنی تا استقرار و استقرار تا پنجه زنی طولانی شده و متاسفانه پنجه زنی موثر نخواهد بود و پنجه زنی به سمت پنجه های علوفه ای می رود و تولید دانه کاهش می یابد. 

پرسش و پاسخ

  • چگونه می توان به بالاترین سطح عملکرد در گندم و جو رسید؟

باید بذر مصرفی برای گندم و جو با تاریخ کاشت هماهنگ باشد تا به حداکثر پنجه زنی موثر دست پیدا کنید. همچنین عمق کاشت دستگاه ها طوری تنظیم شود تا عمق کاشت که برای گندم و جو حداقل 0.5 تا 1 سانتی متر است، رعایت شود. اگر عمق کاشت درست تنظیم نشود، باعث ایجاد بیماری پاخوره می شود و همچنین پنجه زنی ضعیف و عملکرد پایین می آید.

  • اگر بذر مصرفی با تاریخ کاشت هماهنگ نشود چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که در تاریخ درست کشت کنید به حداکثر پنجه زنی موثر می رسید و هیچ رقابتی ایجاد نمی شود و عملکرد خوب خواهد بود. اگر زودتر از زمان کاشت، کشت انجام شود باید کمتر از میزان مشخص شده بذر کشت شود و اگر دیرتر از تاریخ کاشت، کشت صورت گیرد میزان بذر مصرفی بالا می رود چون باید عملکرد را از طریق پنجه موثر یا تک پنجه موثر افزایش یابد.

  • تاریخ کاشت بر چه اساسی تعیین می شود؟

تاریخ کاشت بر اساس صفر فیزیولوژیک، دمای جوانه زنی و همچنین رطوبت لازم در منطقه تعیین می شود تا سریع جوانه زنی اتفاق بیفتد و در کوتاه ترین زمان ممکن مستقر شود و به پنجه زنی برسد.

  • به چه دلیل اکثر کشاورزان امکان کاشت در تاریخ مناسب را ندارند؟

کشاورزان به دلیل وسعت بالای کشت، آبیاری، وسعت اراضی و آماده سازی اراضی امکان کشت بذر در تاریخ مناسب را ندارند و در نهایت با کاهش عملکرد مزرعه مواجه خواهند شد. اگر در تاریخ کاشت درست نتوانند کشت گندم و جو را انجام دهند باید میزان بذر مصرفی افزایش یابد.

بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *