رادیو دایان

مجمــوعـــــــه پـــــــادکســــــت‌هـــــــای کشــــــــاورزی

اهمیت کشت گلخانه‌ای در کشور

دکتر وحید بحرینی ویجویه

دکتری زراعت

مدرس آموزشگاه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
طی سال‌های گذشته توجه به کشت‌های گلخانه‌ای در کشور افزایش یافته است، اما مسئله مهم این است که باید قبل از اقدام به احداث گلخانه تمامی شرایط را مدنظر قرار دهید تا نتیجه مطلوبی بگیرید. احداث گلخانه‌ها هزینه بسیار بالایی دارد و نیاز است تا بازار فروش آن را نیز داشته باشید، در غیراینصورت تنها سرمایه زیادی صرف کرده‌اید، اما نتیجه‌ای برایتان نداشته است. کشت‌های گلخانه‌ای در ایران به دو صورت خاکی و هیدروپونیک هستند که بایستی با توجه به هزینه و شرایط اقلیم و امکانات، اقدام به احداث هر کدام که به‌صرفه است، کنید.

اهمیت کشت گلخانه‌ای در کشور

دکتر وحید بحرینی ویجویه

دکتری زراعت

مدرس آموزشگاه‌های سازمان فنی و حرفه‌ای
طی سال‌های گذشته توجه به کشت‌های گلخانه‌ای در کشور افزایش یافته است، اما مسئله مهم این است که باید قبل از اقدام به احداث گلخانه تمامی شرایط را مدنظر قرار دهید تا نتیجه مطلوبی بگیرید. احداث گلخانه‌ها هزینه بسیار بالایی دارد و نیاز است تا بازار فروش آن را نیز داشته باشید، در غیراینصورت تنها سرمایه زیادی صرف کرده‌اید، اما نتیجه‌ای برایتان نداشته است. کشت‌های گلخانه‌ای در ایران به دو صورت خاکی و هیدروپونیک هستند که بایستی با توجه به هزینه و شرایط اقلیم و امکانات، اقدام به احداث هر کدام که به‌صرفه است، کنید.

دانه سفیدی انار و چند راهکار برای افزایش رنگ انار

دکتر یحیی سلاح ورزی

دکتری فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
رنگ قرمز دانه‌های انار به علت بیوسنتز رنگدانه‌های قرمز یا آنتوسیانین در دانه‌های انار می‌باشد. اگر آنتوسیانین‌ها در انار تشکیل و بیوسنتز نشوند، عارضه‌ای به نام دانه سفیدی انار رخ می‌دهد. عوامل مهم و تاثیرگذار در سفیدی دانه‌های انار می توانند شامل بادهای گرم، آفتاب سوختگی، عدم رعایت اصول کوددهی و دما بالا شب در زمان رنگ گیری میوه باشد. محلول پاشی ترکیبات پتاسیمی امکان افزایش رنگ گیری میوه انار را فراهم می‌کند. البته استفاده از کودهایی مانند مونوپتاسیم فسفات یا سولفات پتاسیم هم به صورت کود آبیاری مفید خواهد بود.

دانه سفیدی انار و چند راهکار برای افزایش رنگ انار

دکتر یحیی سلاح ورزی

دکتری فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رنگ قرمز دانه‌های انار به علت بیوسنتز رنگدانه‌های قرمز یا آنتوسیانین در دانه‌های انار می‌باشد. اگر آنتوسیانین‌ها در انار تشکیل و بیوسنتز نشوند، عارضه‌ای به نام دانه سفیدی انار رخ می‌دهد. عوامل مهم و تاثیرگذار در سفیدی دانه‌های انار می توانند شامل بادهای گرم، آفتاب سوختگی، عدم رعایت اصول کوددهی و دما بالا شب در زمان رنگ گیری میوه باشد. محلول پاشی ترکیبات پتاسیمی امکان افزایش رنگ گیری میوه انار را فراهم می‌کند. البته استفاده از کودهایی مانند مونوپتاسیم فسفات یا سولفات پتاسیم هم به صورت کود آبیاری مفید خواهد بود.

نکات جامع و کاربردی برای کاشت گندم و جو

دکتر محمد کافی، مهندس غلامحسین ساربان، دکتر جعفر نباتی، دکتر آرمین اسکوئیان
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
گندم و جو دو محصول بسیار مهم برای کشور ما هستند. به همین دلیل، نیاز است تا قبل از کاشت، خلاهای عملکرد این دو محصول مشخص شود تا راندمان عملکرد افزایش یابد. از جمله این خلاها ارتباط بین میزان بذر مصرفی با تراکم است که باید با تاریخ کاشت صحیح نیز در نظر گرفته شود. علاوه براین، آماده سازی بستر کاشت و همچنین تکنیک بذرمال برای گندم و جو قبل از کاشت سبب بهتر شدن شرایط گیاهچه شده و به بهبود استقرار گیاهان نیز کمک شایانی می‌کند. ضمن اینکه انتخاب رقم مناسب هر منطقه یک نکته بسیار کلیدی است و کشاورزان عزیز بایستی هر ساله قبل از اقدام به کاشت، ارقام مناسب منطقه را بدرستی انتخاب کنند.

نکات جامع و کاربردی برای کاشت گندم و جو

دکتر محمد کافی، مهندس غلامحسین ساربان، دکتر جعفر نباتی، دکتر آرمین اسکوئیان
گندم و جو دو محصول بسیار مهم برای کشور ما هستند. به همین دلیل، نیاز است تا قبل از کاشت، خلاهای عملکرد این دو محصول مشخص شود تا راندمان عملکرد افزایش یابد. از جمله این خلاها ارتباط بین میزان بذر مصرفی با تراکم است که باید با تاریخ کاشت صحیح نیز در نظر گرفته شود. علاوه براین، آماده سازی بستر کاشت و همچنین تکنیک بذرمال برای گندم و جو قبل از کاشت سبب بهتر شدن شرایط گیاهچه شده و به بهبود استقرار گیاهان نیز کمک شایانی می‌کند. ضمن اینکه انتخاب رقم مناسب هر منطقه یک نکته بسیار کلیدی است و کشاورزان عزیز بایستی هر ساله قبل از اقدام به کاشت، ارقام مناسب منطقه را بدرستی انتخاب کنند.

نکات افزایش عیار چغندرقند

دکتر حسینیان
مهندس مجتبی حسینیان

دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
افزایش عیار چغندرقند زمانی ارزشمند است که با افزایش عملکرد چغندرقند همراه باشد. مدیریت صحیح تغذیه و کوددهی، انتقال صحیح قند از برگ به غده با استفاده از ترکیبات سیگنالینگ و کاهش دمای شبانه بوسیله آبیاری‌های شبانه، سه تکنیک مهمی هستند که با استفاده از آنها می‌توانید علاوه بر افزایش عیار چغندر قند، عملکرد را نیز افزایش دهید.

نکات افزایش عیار چغندرقند

دکتر حسینیان
مهندس مجتبی حسینیان

دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
افزایش عیار چغندرقند زمانی ارزشمند است که با افزایش عملکرد چغندرقند همراه باشد. مدیریت صحیح تغذیه و کوددهی، انتقال صحیح قند از برگ به غده با استفاده از ترکیبات سیگنالینگ و کاهش دمای شبانه بوسیله آبیاری‌های شبانه، سه تکنیک مهمی هستند که با استفاده از آنها می‌توانید علاوه بر افزایش عیار چغندر قند، عملکرد را نیز افزایش دهید.

زرد شدن برگ درختان با آغاز گرما

مهندس اکبر سیفی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
زرد شدن برگ درختان با شروع فصل گرما می‌تواند به علت تنش گرما و یا خشکی، پوسیدگی‌های ریشه، کمبود برخی عناصر نظیر آهن، روی، نیتروژن و گوگرد و یا حتی به علت آسیب برخی آفات و بیماری‌ها باشد. به صورت کلی می‌توان با مدیریت تغذیه و آبیاری باغ و استفاده از برنامه کودی درست و اصولی با توجه به نیاز درختان در فصل گرما کمک زیادی به کنترل زردی برگ درختان کرد. ضمن اینکه مصرف کودهایی مانند سیلیکات پتاسیم طی فصل رشد می‌تواند در کنترل خسارات ناشی از تنش گرما و بیماری‌های قارچی نقش موثری داشته باشد.

زرد شدن برگ درختان با آغاز گرما

مهندس اکبر سیفی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی شرکت خوشه پروران زیست فناور
زرد شدن برگ درختان با شروع فصل گرما می‌تواند به علت تنش گرما و یا خشکی، پوسیدگی‌های ریشه، کمبود برخی عناصر نظیر آهن، روی، نیتروژن و گوگرد و یا حتی به علت آسیب برخی آفات و بیماری‌ها باشد. به صورت کلی می‌توان با مدیریت تغذیه و آبیاری باغ و استفاده از برنامه کودی درست و اصولی با توجه به نیاز درختان در فصل گرما کمک زیادی به کنترل زردی برگ درختان کرد. ضمن اینکه مصرف کودهایی مانند سیلیکات پتاسیم طی فصل رشد می‌تواند در کنترل خسارات ناشی از تنش گرما و بیماری‌های قارچی نقش موثری داشته باشد.

نکات مهم در کاشت سیب زمینی

دکتر جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
radiodayan.co@
www.radiodayan.co
یکی از مهم ترین محصولاتی که هم در مناطق سردسیر و هم گرمسیر کشور ما کشت می‌شود، سیب زمینی است. لذا نیاز است برای داشتن بهترین عملکرد با توجه به پتانسیل زمین و منطقه به نکاتی از جمله نوع کلاس بذری، رقم، شکست خواب، ضدعفونی بذر، آرایش کاشت مناسب و … توجه شود. اهمیت کلاس بذر سیب زمینی در این است که سلامت لازم برای کاشت را داشته باشد تا بتوان با توجه به هدف، به پتانسیل تولید مورد نظر دست یافت.

نکات مهم در کاشت سیب زمینی

دکتر جعفر نباتی
دکتر جعفر نباتی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
یکی از مهم ترین محصولاتی که هم در مناطق سردسیر و هم گرمسیر کشور ما کشت می‌شود، سیب زمینی است. لذا نیاز است برای داشتن بهترین عملکرد با توجه به پتانسیل زمین و منطقه به نکاتی از جمله نوع کلاس بذری، رقم، شکست خواب، ضدعفونی بذر، آرایش کاشت مناسب و … توجه شود. اهمیت کلاس بذر سیب زمینی در این است که سلامت لازم برای کاشت را داشته باشد تا بتوان با توجه به هدف، به پتانسیل تولید مورد نظر دست یافت.

رادیو دایان، کشاورزی روی موج دانش

بررسی خلاءها و چالش های مزارع و باغات کشور، مسئولیت اصلی رادیو دایان است. در رادیو دایان ما شما را با خلاءهای تولید، خلاءهای عملکرد و خلاءهای موفقیت در کشاورزی آشنا می‌کنیم. از آنجاییکه چالش‌های بخش کشاورزی روز به روز به دلیل تغییرات اقلیمی، بیشتر خواهد شد، وظیفه خود می‌دانیم که با برقراری ارتباط میان کشاورزان پرتلاش و متخصصان و صنعتگران بخش کشاورزی، به کاهش این چالش‌ها کمک کنیم. در رادیو دایان شنونده کلام صریح و صادقانه متخصصان خواهید بود. دست یاری کشاورز زحمتکش برای رفع موانع تولید در مزرعه و باغ را میطلبیم و از متخصصان کشاورزی، یاری و همراهی برای حل چالش‌ها را خواستاریم.

جدیدترین‌ پادکست‌ها