اهمیت بذر و اصول کاشت گندم و جو

اهمیت بذر و اصول کاشت گندم و جو

دکتر محمد کافی
دکتر محمد کافی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
اهمیت بذر و اصول کاشت گندم و جو
دکتر محمد کافی
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
radiodayan.co@
www.radiodayan.co

اهمیت بذر و اصول کاشت گندم و جو

آغازکننده رشد و نمو در گندم و جو، بذر است و اگر توقع عملکرد مناسب گندم و جو را دارید باید بذر گندم و جو را بشناسید. در پروسه جوانه زنی گندم و جو دقت کنید چرا که ساختار رشد ریشه چه و ساقه چه بسیار مهم است. پوشش کلئورایز در زمان رشد ریشه چه، روی آن قرار دارد که ریشه را حفظ می کند. علاوه بر این روی ساقه چه لایه کلئوپتیل قرار دارد و تا زمان رسیدن ساقه چه به سطح خاک از ساقه چه محافظت می کند. در بحث کاشت گندم و جو به مواردی مانند تراکم کاشت یا میزان بذر مصرفی در هکتار نیز توجه داشته باشید تا با رعایت سایر موارد به بهبود عملکرد برسید.

پرسش و پاسخ

  • برای رسیدن به عملکرد مطلوب در مزرعه گندم و جو به چه نکاتی باید توجه کرد؟

باید توجه کرد که بذور به اندازه ی کافی رشد کرده باشند. هر چه بذور بزرگتر باشند ذخایر بیشتری دارند بذرها نباید هر گونه ناخالصی داشته باشند. از شجره گیاه باید اطمینان حاصل کرد. باید مطمئن شوید که بذر مراحل اصلاحی را طوری طی کرده که رقمی که تحویل داده شده، رقم خالص است. قبل از کاشت، قوه ی نامیه بذر اندازه گیری شود. بذور ضد عفونی شوند تا عوامل بیماری زا و قارچ حمله نکنند. دقت شود که برای هر منطقه ای، رقم مناسب تهیه شود.

  • توجه نکردن به عمق کاشت چگونه سبب می شود جوانه زنی بذر با مشکل مواجه شود؟

قبل از اقدام به کاشت بذور باید به عمق کاشت توجه ویژه ای داشت. اگر عمق کاشت از طول هیپوکوتیل بیشتر باشد جوانه زنی و سبز شدن اتفاق نمی افتد. همچنین اگر بذور گندم و جو سطحی کاشت شوند، رطوبت مورد نیاز به بذر نمی رسد و سبب مواجه شدن با مشکل در جوانه زنی می شود.

بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *